Nơi nhập dữ liệu Bộ Sen Cây Nóng Lạnh lotusgold...

3,380,000